[domum] [English]
expedītiō in īnsulās Spitsbergēnsēs

in nāuī Sūlā Tromsoēnsī

mēnse Iūliō et Augustō

annō bismīllēsimōS. Medisiluānō
[dēscrīptiō Eurōpae]
illūc usque, et fāma uēra, tantum nātūra. [Tacitus, Germānia, 45.1]

pars prīma:

Bernardī Mare


in quā mare trānsnāuigāmus
[Bernardī Mare]

pars secunda:

glaciēs Cornufretī


in quā nāuis paene naufragium facit
[Cornufretum]

pars tertia:

Vrbs


in quā recreāmur
[Vrbs Longennia]

pars quarta:

extrēma ūnctiō


in quā perfugimus
[fretum Terrae Anteriōris]

pars quīnta:

adiūmentum


in quā auxilium offertur
[Nouom Ālesund]

pars sexta:

forīs sunt


in quā domum reuertimus
[Stagnum Aquae Dulcis]


appendix:

index nōminum Latīnōrum

LatīnēNoruēgicēAnglicē
Aestuārium Aquae DulcisFerskvasslaguna
Bernardī OppidumBarentsburg
CornufretumHornsund
Fretum Terrae AnteriōrisForlandsundet
Īnsula SpitsbergēnsisVest-Spitsbergen
Īnsula VrsōrumBjørnøyaBear Island
Īnsulae SpitsbergēnsēsSvalbard
LondiniumLondonLondon
LongenniaLongyearbyenLongyear City
Noua ĀlesundiaNy-Ålesund
Portus ĀnserisGåshamna
Sinus AnglicusEngelskbukta
Sinus CrucisKrossfjorden
Sinus GlaciālisIsfjorden
Sinus LīminisTreskelbukta
Sinus RēgisKongsfjordenKings Bay
Sinus Sanctī IōannisSt. Jonsfjorden
Sūla TromsoēnsisHavsul av Tromsø
Terra AnteriorPrins Karls Forland
Tintinnābulī FretumBellsund
dabam 13. Nou. 2000.

alia itinera Spitsbergēnsia

īnsula Spitsbergēnsis

īnsula
Spitsbergēnsis
atque
īnsulae obiectae

annō 1999: exspectātiō sōlis redientis

Mārtiī diē octāuō radiōs sōlis, prīmōs annī, Vrbem Longenniam attingentēs uīdī. eō diē puerulī urbis congrediuntur quōdam in urbe locō, ubī sōl oriēns post quīnque mēnsēs nūllō ortū merīdiē uidērī potest et hīc incipiunt diēs festī sōlis.
ad nārrātiōnem.
dabam 20. Mār. 1999

sōl rediēns
annō 1998: dīlūculum arcticum

diē Februāriī ūndecimō in urbem prīncipālem īnsulae Spitsbergēnsis prōuectus sum. adhūc in cursū hiemis tenebrae polārēs urbem tenēbant; ēleuābātur autem sōl in diēs propius propiusque horīzontem, et ultimō huiius mānsiōnis diē prīmī radiī sōlis summōs montēs breuiter attigunt.
ad nārrātiōnem.
dabam 26. Feb. 1998

dīlūculum
annō 1997: nāuigātiō in Īnsulam Vrsōrum

aestāte huiius annī interfuī in nāuigātiōne ad īnsulam Spitsbergēnsem. post nōnnūllōs uērō labōrēs ad Īnsulam Vrsōrum apud fīnem occidentālem Bernardī Mare sitam aduēnimus, ubī ob difficultātēs quae nōbīs fuerant dēcrēuimus ut in hāc īnsulā parumper manērēmus et deinde in Noruēgiam redīrēmus.
ad nārrātiōnem.
dabam 7. Aug. 1997

Īnsula Vrsōrum
annō 1996: nox polāris

mēnse Decembrī prīmum iter Spitsbergēnse fēcī. terra uērē mīrābilis ac tenebrōsa mihi ostenta est, nam sub brūmā sōl ultrā duodecimum gradum īnfrā horīzontem nōn ēleuātur, et frīgus procellāsque arcticās passus sum.
ad nārrātiōnem.
dabam 21. Apr. 1997

nox polāris

Steinar Midtskogen