[domum]
[Īslandia]

ITER·ĪSLANDICVMaestāte annī MDCCCCLXXXXVIIII


dum in itinere inter Nouam Terram et Noruegiam, trēs diēs et duās noctēs in Īslandiā ēgī. quamquam itinere Canadēnsī perfatīgātus eram, nōn modo Reikiauīcī mānsī, sed etiam ex capite prōfectus sum et hās imāginēs quae sequontur fēcī.

dabam 1. Māiī 2001.

Steinar Midtskogen

Īslandia, 6. Iūl - 8. Iūl.
Reikiauīcum, caput Īslandiae
[Reikiauīcum] 1999-07-06 16:33UTC
135mm ; f/8 ; 1/250"
100ISO ; UV
māior
Dēiectus Aureus
[Dēiectus Aureus] 1999-07-07 11:28UTC
50mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; pol, UV
māior
aqua ērumpēns Stroccus
[Stroccus] 1999-07-07 12:32UTC
135mm ; f/8 ; 1/250"
100ISO ; UV
māior
ipse Geisis
[Geisis] 1999-07-07 12:38UTC
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; pol
māior
ipse Geisis
[Geisis] 1999-07-07 12:40UTC
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; pol
māior
Stroccus
[Stroccus] 1999-07-07 13:19UTC
200mm ; f/4 ; 1/500"
100ISO ; UV
māior
Stroccus
[Stroccus] 1999-07-07 12:20UTC
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; pol
māior


Steinar Midtskogen