[domum]
[Iaponia]

ITER·IAPONICAaestāte annī MDCCCCLXXXXVIIII


Tōkium
Sīniuku
[Sīniuku] 1999-07-16 19:21JST
50mm
f/1,4 ; 1"
200ISO maiior
dēuersōrium, quod riokan uocātur, in Sīniuku
[riokan] 1999-07-17 13:14JST
50mm
f/4 ; 1/250"
200ISO
pol, UV
maiior
Sīniuku
[Sīniuku] 1999-07-21 20:41JST
24mm
f/2,8 ; 1/80"
1600ISO
UV
maiior

annō mīllēsimō nōngentēsimō nōnāgēsimō nōnō nōnnūlla itinera fēcī inter quae ūnum cum amīcō in Iaponiam. numquam in illā terrā fueram, multaeque fuērunt rēs nouae, sīcut lingua et mōrēs. bene accidit ut esset mihi amīca in Iaponiā quae nōs exspectāret. ea quidem et eiius familia nōnnumquam auxiliō maximō uēnērunt.

in Sīniuku, hoc est in mediā urbe Tōkiō, commōrātī sumus. inter aedificia nouissimō modō aedificāta fuit quoddam dēuersōrium antīquom, et paene addūcor ut dīcam persordidum, genere riokan (ut Iaponicē dīcitur). sitū commodius fuit, ut ita dīcam, quam luxuriā. nōs autem satis bonum fuit.

urbēs mihi nōn ita placent ut mē diū tenēre possunt; omnī occāsiōne ad urbem effugiendam ūsus sum. et montēs quōrum Iaponia plēna est petēbam.

Sīniuku
[Sīniuku] 1999-07-15 22:59JST
24mm
f/2,8 ; 1"
200ISO maiior
Sīniuku
[Sīniuku] 1999-07-21 20:36JST
24mm
f/2,8 ; 1/60"
1600ISO
UV
maiior
Sīniuku
[Sīniuku] 1999-07-21 20:42JST
80mm
f/1,4 ; 1/125"
1600ISO
UV
maiior
Īuatakeisīiama
[Īuatakeisīiama] 1999-07-27 12:50JST
24mm
f/5,6 ; 1/60"
100ISO
pol
maiior
Tateiama
Dakanbo
[Dakanbo] 1999-07-20 16:44JST
24mm
f/2,8 ; 1/125"
100ISO maiior

cōnstituī ut iter sōlus facerem per montēs in regiōne quae Toiama uocātur, quia hōs montēs audīuī perpulcherrimōs esse. iter trium diērum fuit trāminibus, autocīnētīs, pedibus, fūnicarrīs et nesciōquō.

nōn dubitō quīn hōs montēs pulchrī sint, sed ego quidem paene nihil uīdī nisi nebulam. bene recordor mē praeter dorsum altī montis ambulāre; nebula ita crassa fuit ut nihil quod circiter 25 metrīs aberat uidēre potuī; etiam īnsuper imber ob uentōs faciem pupugit. intellēxī mē in mediō ipsō locō esse ubī tempestātēs nāscantur. summum montem Ōiamam attigī ubī quoddam templum situm est. ex quō sōliārius monachus exiit, cornū signum dedit, et rediit intrō. dum haec facit, nōn adspectum quidem ad mē conuertit, quasi ego nōn adfuerim.

mihi imbrī madefactō suāue fuit dē montibus frīgidīs dēscendere in uallīs calidās. quanta fēlīcitās.

multō māne Arīmīnegutsī
[Arīmīnegutsī] 1999-07-20 06:26JST
50mm
f/2 ; 1/250"
200ISO
pol, UV
maiior
Vallis Īnfernōrum
[Vallis Īnfernōrum] 1999-07-20 09:16JST
24mm
f/2,8 ; 1/125"
100ISO
pol
maiior
summō monte Ōiamā
[Ōiama] 1999-07-20 14:06JST
80mm
f/2 ; 1/500"
100ISO
pol, UV
maiior
Fuiī mōns

etiam illum Fuiī montem praeclārum cum amīcae frātre ascendī. prīmā diēī lūce montis rādīcem peruēnimus. summus mōns nūllō modō longē abesse nōbīs uīsus est et breuī tempore uerticem paene attigimus; tria mīlia metrōrum et quadrīgentī suprā mare fuimus. hīc autem āēr ita tenuis fuit ut caput doluit. praetereā nocte priōrī nūllum somnum cēperāmus. tardius ultimam partem ascendimus summōque monte sub diuō duās hōrās dormīuimus prius quam recreātī dēscendimus.

rē uērā ascēnsiō ipsa taedium fuit. tamen operae pretium est, nam summō monte est dēspectus sānē ēgregius. ut Iaponēnsēs dīcunt, sapiēns quī Fuiī montem semel ascendit, stultus quī iterum ascendit.

multō māne ante rādīcem Fuiī montis
[Fuiī] 1999-07-26 04:45JST
24mm
f/2,8 ; 1/60"
100ISO
maiior
summō Fuiī monte
[summō monte] 1999-07-26 12:24JST
24mm
f/8 ; 1/60"
100ISO
pol
maiior
crātēr uolcānī
[crātēr] 1999-07-20 14:05JST
24mm
f/8 ; 1/60"
100ISO
pol
maiior
dabam 4. Mār. 2002.


Steinar Midtskogen