[domum]
[īnsulae Hauaiānae]

ITER·HAVAIĀNVMaestāte annī MMIII


dē sitū et natūrā īnsulārum Hauaiānārum
silua ūmida
[silua ūmida] 2003-07-27 12:49HST
24mm ; f/8 ; 1/60"
100ISO ; pol
maior
dēserta
[dēserta] 2003-07-29 11:18HST
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
100ISO ; pol
maior
dēserta. 3581 metra suprā mare
[dēserta] 2003-08-01 09:16HST
24mm ; f/4 ; 1/250"
100ISO ; pol
maior
dēiectus aquae in hortīs Akakanīs
[Akaka] 2003-07-31 12:29HST
24mm ; f/8 ; 1/125"
400ISO
maior
Vallis Vaipïō
[Vaipïō] 2003-08-03 11:51HST
24mm ; f/4 ; 1/250"
100ISO
maior

aestāte hūius annī iter fēcī in īnsulās Hauaiānās. diū dubitāueram quōmodo ōtium aestīuom agerem et quō proficīscerer, sed cāsū in tabernā librāriā quemdam librum dē īnsulīs Hauaiānīs uīdī. "illūcine eam?" paulisper meditātus sum. "quidnī eam" mihi ipsī mox respondī. dictum ac factum. paucīs post diēbus Honolūlī fuī, quae est urbs prīnceps īnsulārum.

īnsulae in mediō Ōceanō Pācificō sitae sunt, haud procul ā circulō aequinoctiālī. igitur complūrēs sibi īnsulās fingunt frondentēs, fertilēs et fēcundās esse - quasi quemdam paradīsum. sed dīmidia ferē pars īnsulārum ē saxīs et dēsertīs cōnstat necnōn etiam igniuomīs montibus. terra ualdē differt. hīc sunt pluuissima mundī loca, hīc sunt dēserta et montēs, quōs nūbēs, pluuiae uel niuēs rārē attingunt.

in īnsulā, quae magna īnsula Hauaiāna dīcitur, quasi omnis terra ē montibus cōnstat, etiam montibus igniuomīs. rē uērā hīc inuenitur omnium terrārum altissimus mōns ā rādice in fundō maris ad summum mēnsus. hic mōns Mauna Loa appellātur. summus mōns plūs quam quattuor mīlia metrōrum suprā aequor maris stat et plūs quam nouem mīlia suprā fundum maris!

dē lītoribus
Vaikīkī lītus
[Vaikīkī] 2003-07-25 13:43HST
24mm ; f/8 ; 1/60"
100ISO
maior
Vaikīkī lītus
[Vaikīkī] 2003-07-25 19:29HST
24mm ; f/2,8 ; 1/8"
100ISO
maior
Kailua - Kōna
[Kōna] 2003-08-04 14:06HST
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; pol
maior

quamquam lītus Hauaiānum plērumque saxōsum est, sunt etiam loca harēnōsa, sed pauca, quae etiam pūblica sunt. nihilō minus haec lītora harēnōsa ā peregrīnātōribus implentur tōtō annō. hīc in harēnā inter palmās ōtiō suō fruontur; praesertim ē Foederātīs Cīuitātibus Americae Septentriōnālis et ē Iaponiā adueniunt. lītus clārissimum illud est quod Vaikīkī uocātur. prope abest Honolūlō.

lītora mihi placuērunt uidēlicet. sed etiam īnsulārum montēs mē uocāuērunt, dē quibus pauca loquar.

Mauna Kea

ut iam dīxī, īnsulae, quae sitae sunt in mediō Ōceanō Pācificō, amplissimō mundī, ē multīs montibus cōnstant; ē quibus duō tam magnī sunt ut summī suprā nūbēs surgere soleant tōtō annō, quibus nōmina sunt Mauna Loa et Mauna Kea. summīsque montibus caelum clārissimum est, nam dīmidia pars āeris, quō spīrāmus prope mare, in hāc altitūdine deest, et lūcēs urbium longē absunt. haec efficiunt ut locus sit aptissimus ad stellās contemplandās. hīc igitur inueniuntur, plēraque in summā Maunā Keā, mundī maxima obseruātōria uel speculae astronomicae.

Mauna Kea satis facilē ascenditur, sed inopia āeris efficiēbat ut in superiōrī parte montis nōn possem celeriter īre quīn omnīnō exanimārer, et summus mōns admodum uentōsus ac frīgidus est. eō locō latet sub solō glaciēs perennis. tamen operae pretium est ascendere. nōn dubium est quīn caelum stellātum uidēre hōc locō magnificum est. ibī etiam subtīlissimae partēs Viae Lacteae nūdīs oculīs facilē contemplārī possunt.

Via Lactea
[Via Lactea] 2003-07-29 20:30HST
24mm ; f/2,8 ; 60"
400ISO
maior
media pars Viae Lacteae
[Via Lactea] 2003-07-29 21:32HST
80mm ; f/1,3 ; 16"
400ISO
maior
summa Mauna Kea, 4205 metra suprā mare
[summa Mauna Kea] 2003-08-01 14:03HST
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
100ISO ; pol
maior


dabam 11. Aprīlis 2004.

Steinar Midtskogen