TABVLAE·DECLĪNĀTIŌNVM·LINGVAE·LATĪNAE

domum.

INDEX


DĒ·NŌMINE

DĒCLĪNĀTIŌ·PRĪMA

singulārisplūrālis
nōm.aquaaquae
uoc.aquaaquae
acc.aquamaquās
gen.aquaeaquārum
dat.aquae [aquāī]aquīs
abl.aquāaquīs
singulārisplūrālis
persēs, persapersae
persē, persapersae
persēn, persampersās
persaepersārum
persaepersīs
persē, persāpersīs
singulārisplūrālis
crambēcrambae
crambēcrambae
crambēncrambās
crambēscrambārum
crambaecrambīs
crambācrambīs
singulāris
Aenēās
Aenēā
Aenēān, Aenēam
Aenēae
Aenēae
Aenēā

DĒCLĪNĀTIŌ·SECVNDA

singulārisplūrālis
nōm.seruus, seruosseruī [seruei]
uoc.serueseruī [seruei]
acc.seruom, seruumseruōs
gen.seruīseruōrum
dat.seruōseruīs
abl.seruōseruīs
singulārisplūrālis
fīliusfīliī [fīliei]
fīlīfīliī [fīliei]
fīliumfīliōs
fīlī, fīliīfīliōrum
fīliōfīliīs
fīliōfīliīs
singulārisplūrālis
liberlibrī [librei]
liberlibrī [librei]
librumlibrōs
librīlibrōrum
librolibrīs
librolibrīs
singulārisplūrālis
bellumbella
bellumbella
bellumbella
bellībellōrum
bellobellīs
bellobellīs
animaduerte: cāsus nōminātīuos -os et accūsātīuos -om litteram u (uel qu, ngu) sequī possunt.
singulāris
Dēlos
Dēle
Dēlon
Dēlī
Dēlō
Dēlō

DĒCLĪNĀTIŌ·TERTIA

NŌMINA·CĀSVS·GENITĪVĪ·PER·IVM

singulārisplūrālis
nōm.clādēsclādēs
uoc.clādēsclādēs
acc.clādemclādīs, clādēs
gen.clādisclādium
dat.clādīclādibus
abl.clādeclādibus
singulārisplūrālis
nāuisnāuēs
nāuisnāuēs
nāuem, nāuimnāuīs, nāuēs
nāuisnāuium
nāuīnāuibus
nāue, nāuīnāuibus
singulārisplūrālis
rēterētia
rēterētia
rēterētia
rētisrētium
rētīrētibus
rētīrētibus
singulārisplūrālis
urbsurbēs
urbsurbēs
urbemurbēs
urbisurbium
urbīurbibus
urbeurbibus
singulārisplūrālis
cīuitāscīuitātēs
cīuitāscīuitātēs
cīuitātemcīuitātēs
cīuitātiscīuitātum, cīuitātium
cīuitātīcīuitātibus
cīuitātecīuitātibus

NŌMINA·CĀSVS·GENITĪVĪ·PER·VM

singulārisplūrālis
nōm.rēxrēgēs
uoc.rēxrēgēs
acc.rēgemrēgēs
gen.rēgisrēgum
dat.rēgīrēgibus
abl.rēgerēgibus
singulārisplūrālis
ratiōratiōnēs
ratiōratiōnēs
ratiōnemratiōnēs
ratiōnisratiōnum
ratiōnīratiōnibus
ratiōneratiōnibus
singulārisplūrālis
homōhominēs
homōhominēs
hominemhominēs
hominishominum
hominīhominibus
hominehominibus
singulārisplūrālis
āērāëres
āērāëres
āëra, āëremāëras
āërisāërum
āërīāëribus
āëreāëribus
singulārisplūrālis
poēmapoēmata
poēmapoēmata
poēmapoēmata
poēmatispoēmatum
poēmatīpoēmatibus
poēmatepoēmatibus

DĒCLĪNĀTIŌ·QVARTA

singulārisplūrālis
nōm.cāsuscāsūs
uoc.cāsuscāsūs
acc.cāsumcāsūs
gen.cāsūscāsuum
dat.cāsuīcāsibus
abl.cāsūcāsibus
singulārisplūrālis
uerūuerua
uerūuerua
uerūuerua
uerūsueruum
ueruī, uerūueribus [verubus]
uerūueribus [verubus]

DĒCLĪNĀTIŌ·QVĪNTA

singulārisplūrālis
nōm.diēsdiēs
uoc.diēsdiēs
acc.diemdiēs
gen.diēīdiērum
dat.diēīdiēbus
abl.diēdiēbus
singulārisplūrālis
rēsrēs
rēsrēs
remrēs
reīrērum
reīrēbus
rēbus